ประเทศที่รองรับการใช้งาน BringGo™

ยุโรปตะวันตก

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Slovakian, Chinese
Actor’s Voice : Romanian, Croatian, Slovenian, Ukrainian, Bulgarian

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

ยุโรปตะวันออก

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Slovakian, Chinese
Actor’s Voice : Romanian, Croatian, Slovenian, Ukrainian, Bulgarian

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
Poland, Croatia, Hungary, Slovenia, Turkey, Greece, Czech Republic

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : English AU, Korean, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

บราซิล

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Slovakian, Chinese
Actor’s Voice : Romanian, Croatian, Slovenian, Ukrainian, Bulgarian

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
Brazil

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : English, French, Korean, Spanish, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
USA, Canada

จีน

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Chinese, English, Korean

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

เกาหลี

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : English, Korean, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
Korea

เม็กซิโก

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : English, French, Korean, Spanish, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

อเมริกาใต้

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish, Slovakian, Chinese
Actor’s Voice : Romanian, Croatian, Slovenian, Ukrainian, Bulgarian

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : English, Arabic, Korean, French, Chinese, Portuguese, Spanish
Actor’s Voice : Thai

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

รัสเซีย

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Slovakian, Chinese
Actor’s Voice : Romanian, Croatian, Slovenian, Ukrainian, Bulgarian

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

อาฟริกาใต้

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : English, Arabic, Dutch, French, Korean, Spanish, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

ตะวันออกกลาง

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Arabic, English, Korean, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

อินเดีย

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Arabic, Chinese, English, French, Korean, Portuguese, Spanish

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

แอฟริกาเหนือ

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Arabic, Dutch, English, French, Korean, Portuguese, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No

อิสราเอล

ประเทศที่รองรับการใช้งาน


ภาษาที่รองรับการใช้งาน

ภาษาที่รองรับการใช้งาน
TTS : Arabic, English, Hebrew, Korean, Russian, Chinese

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน

การจราจรแบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งาน
No