Bring Your Own Maps Approach to Navigation

BringGo™ ทำงานอย่างไร

BringGo™ คือโซลูชั่นการนำทางที่ต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ การนำทางที่ต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่อคือฟังก์ชั่นการนำทางผ่านการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนและหน่วยสาระบันเทิงภายในรถของคุณ
 • ดาวน์โหลดแอพ BringGo™ สำหรับพื้นที่ของคุณได้จาก Apple App Store
 • ติดตั้งแอพ BringGo ™ บน iPhone ของคุณ เลือกแผนที่ที่คุณต้องการที่จะดาวน์โหลดและติดตั้ง
 • เชื่อมต่อ iPhone® ของคุณกับหน่วยสาระบันเทิงภายในรถยนต์ด้วยสาย USB
 • แท็บ [ไอคอนระบบนำทาง] เพื่อเริ่มต้นระบบนำทาง
 • ดาวน์โหลดแอพ BringGo™ สำหรับพื้นที่ของคุณได้จาก Google Play Store และติดตั้งแอพ BringGo™ บนสมาร์ทโฟน Android™ ของคุณ.
 • เริ่มใช้งาน BringGo™ และเปิดบริการค้นหาตำแหน่ง เลือกแผนที่ที่คุณต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง
 • เปิดใช้บลูทูธบนสมาร์ทโฟนของคุณ
 • สำหรับหน่วยสาระบันเทิง MyLink: ไปที่: [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] > [ตั้งค่าบลูทูธ] > [จับคู่อุปกรณ์] > [ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ] สำหรับหน่วยสาระบันเทิง
  IntelliLink: ไปที่: [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ] > [ตั้งค่าบลูทูธ] > [รายการอุปกรณ์บลูทูธ] > [ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ]
 • หลังจากนั้นสักครู่ สมาร์ทโฟน Android ของคุณจะแสดงขึ้นมาในรายการ แตะที่ชื่อของสมาร์ทโฟนและยอมรับคำร้องขอการจับคู่เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ
 • ดาวน์โหลดแอพ BringGo™ สำหรับพื้นที่ของคุณได้จาก Google Play Store และติดตั้งแอพ BringGo™ บนสมาร์ทโฟน Android™ ของคุณ.
 • เริ่มใช้งาน BringGo™ และเปิดบริการค้นหาตำแหน่ง เลือกแผนที่ที่คุณต้องการดาวน์โหลดและติดตั้ง
 • เชื่อมต่อ Android™ ของคุณกับตัว infotainment ในรถโดยใช้สาย USB
 • แท็บ [ไอคอนระบบนำทาง] เพื่อเริ่มต้นระบบนำทาง